อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ ในกระบวนการแต่งแร่