งานออกแบบและวางระบบ

          งานออกแบบและวางระบบในอาคาร เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ 

- ระบบท่อน้ำดี 

- ระบบท่อน้ำร้อน 

ระบบท่อน้ำดับเพลิง 

ระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ 

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- การระบายน้ำฝน

- ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น

         งานออกแบบและวางระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่

- ระบบการผลิต การวางเครื่องจักร

ระบบท่อไอน้ำ

- ระบบการทำความเย็น 

- ระบบท่อน้ำดับเพลิง 

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- การระบายน้ำฝน เป็นต้น


 • c1.jpg
  - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น - ...

 • c3.jpg
  - บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ - บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน - บริการตรวจทดสอบและออก...

 • c4.jpg
  บริการตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับเครน (ปั้นจั่น) และออกเอกสารรับรองความปลอดภัย โดย สามัญวิศวกรเครื่องกล ตามแบบ ปจ.1 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ...

 • c3.jpg
  - หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญา...