อุตสาหกรรมยางพารา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมยางพาราที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต 

ลดพลังงาน และลดต้นทุนในการดำเนินการ